Asbest og
Asbestsanering

Asbestsanering gjennomføres ved ombyggings-/utbedringsarbeider hvor slike materialer påtreffes. Asbestsanering gjøres for det meste ved riving og fjerning av materialet. Å fjerne asbest anbefalles der det lar seg gjøre.

Alternativ sanering er at materialet innkapsles eller innbygges, med bruk av Idenden forseglingsmaling kan man binde materialet i 3 år.

Ved all asbestsanering kan det utvikles asbeststøv, det er derfor påbudt med personlig verneutstyr og åndedrettsvern, og det må sikres mot spredning til omgivelsene.

Asbestholdig avfall skal håndteres som spesialavfall.

Asbestsanering skal alltid meldes til arbeidstilsynet. Arbeidet medfører gjerne en betydelig tilleggskostnad og må utføres av spesialfirma som er godkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Vi lagerfører alt nødvendig utstyr for sikker fjerning av asbest for deg og dine omgivelser.

Vi tilbyr gjennom vårt samarbeidsprosjekt Asbestkompetanse.no kurs i sanering, oppdateringskurs og kjennskapskurs.

se alle våre produkter

Asbest og Asbestsanering

Asbestsanering gjennomføres ved ombyggings-/utbedringsarbeider hvor slike materialer påtreffes. Asbestsanering gjøres for det meste ved riving og fjerning av materialet. Å fjerne asbest anbefalles der det lar seg gjøre. Alternativ sanering er at materialet innkapsles eller innbygges, med bruk av Idenden forseglingsmaling kan man binde materialet i 3 år. Ved all asbestsanering kan det utvikles asbeststøv, det er derfor påbudt med personlig verneutstyr og åndedrettsvern, og det må sikres mot spredning til omgivelsene. Asbestholdig avfall skal håndteres som spesialavfall. Asbestsanering skal alltid meldes til arbeidstilsynet. Arbeidet medfører gjerne en betydelig tilleggskostnad og må utføres av spesialfirma som er godkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Vi lagerfører alt nødvendig utstyr for sikker fjerning av asbest for deg og dine omgivelser.

Ønsker din bedrift å bli sertifisert til å håndtere arbeid med asbest? Ta kontakt med oss i Asbest Utstyr, vi har samarbeidsavtaler med kursgivere innen asbestsanering.