Asbest Utstyr lanserer nye asbestbrakker

Asbest Utstyr tilbyr nå de mest robuste miljøbrakkene på markedet. Et bredt spekter av modeller gjør det lett å finne den som passer dine behov.

NYHET

LUFTRENSER 500

Hvert år dedikerer Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO) 1-7 april til å øke bevisstheten om farene ved asbest og forhindre eksponering av det kjente karsinogenet.
Formålet med en slik kampanje er å utdanne folk om både risikoen for asbest, og hvordan man håndtere den for å forhindre asbestrelaterte sykdommer.

Vår samarbeidspartner Asbestkompetanse AS har skrevet en artikkel om dette

Søk i våre produkter

Besøk oss!

Vi har utvidet vårt visningsrom, og ønsker deg velkommen innom!

Du finner oss i Laksevåg Industrihus i Johan Berentsens vei 41 på Laksevåg.

Vi har laget kartbeskrivelse, og lagt opp en knapp slik at du kan bruke Google Maps til å komme rett til hovedinngangen.

Vi er åpen fra 0800 til 1600 alle hverdager

Finner du oss ikke? Ring oss på 55 31 40 00

(Google Maps)

ASBEST OG ASBESTSANERING

Alle som skal utføre asbestsanering skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Regelverket stiller krav til hvordan asbestsanering skal planlegges og gjennomføre for å unngå eksponering for asbeststøv. Asbestsanering gjøres for det meste ved riving og fjerning av materialet. Alternativ sanering er at materialet innkapsles eller innbygges, med bruk av Serpicoat forseglingsmaling kan man binde materialet i 5 år.

Ved all asbestsanering kan det dannes asbeststøv, det er derfor påbudt med personlig verneutstyr og åndedrettsvern, og det må sikres mot spredning til omgivelsene. Alt asbestarbeid skal foregå sikkert, med sikkert verneutstyr, sikre arbeidsmetoder og sikre rutiner.

Asbestholdig avfall skal håndteres som spesialavfall.

Asbestsanering skal alltid meldes til arbeidstilsynet. Arbeidet medfører gjerne en betydelig tilleggskostnad og må utføres av spesialfirma som er godkjent.

Vi lagerfører alt nødvendig utstyr for sikker fjerning av asbest for deg og dine omgivelser.

Gjennom vår samarbeidspartner kan vi være behjelpelig med kurs i sanering, oppdateringskurs og kjennskapskurs. Les mer om kurs hos Asbestkompetanse AS.