Velg en side

Asbest Utstyr

Vi har ny inngang

Søk i våre produkter

Vi flytter inn i nye lokaler.
Samme bygg, annen inngang.

Vi ekspanderer, og flytter inn i nye lokaler. Du finner oss fortsatt i Johan Berentsens vei 41 på Laksevåg, men på motsatt side av bygget.

Vi har laget kartbeskrivelse som bilde, og har lagt opp en knapp, slik at du kan bruke Google Maps til å komme rett til hovedinngangen.

Pga. flyttingen i uke 44-45 vil det muligens være noe lenger svartid, men vi sørger selvsagt for at du får varene du trenger.

Finner du oss ikke? Ring oss på 55 31 40 00

(Google Maps)

ASBEST OG ASBESTSANERING

Asbestsanering gjennomføres ved ombyggings-/utbedringsarbeider hvor slike materialer påtreffes. Asbestsanering gjøres for det meste ved riving og fjerning av materialet. Å fjerne asbest anbefalles der det lar seg gjøre.

Alternativ sanering er at materialet innkapsles eller innbygges, med bruk av Idenden forseglingsmaling kan man binde materialet i 3 år.

Ved all asbestsanering kan det utvikles asbeststøv, det er derfor påbudt med personlig verneutstyr og åndedrettsvern, og det må sikres mot spredning til omgivelsene.

Asbestholdig avfall skal håndteres som spesialavfall.

Asbestsanering skal alltid meldes til arbeidstilsynet. Arbeidet medfører gjerne en betydelig tilleggskostnad og må utføres av spesialfirma som er godkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Vi lagerfører alt nødvendig utstyr for sikker fjerning av asbest for deg og dine omgivelser.

Vi tilbyr gjennom vårt samarbeidsprosjekt Asbestkompetanse.no kurs i sanering, oppdateringskurs og kjennskapskurs.