Service og Kalibrering

Vi utfører Service, programvare-oppdatering, og kalibrering av undertrykksmålere for våre kunder.

Dette skal utføres på måleutstyr en gang i året, og er viktig for å forsikre deg og dine ansatte at de målingene du utfører er riktige, slik at feilmålinger unngås.

Vi utsteder kalibreringssertifikat med vårt utstyr, alle målte verdier og betingelsene de er målt under, samt en angivelse av referanseinstrumenter og benyttede prosedyrer.

Dette inkluderer:

Service og vask av enhet
utskiftning av slanger
Sjekk av kalibrering
NEN3140 elektro test
sertifisering

Relaterte produkter...