Velg en side

CleanSpace – Kombifilter

Kombinasjonsfilter til CleanSpace Ultra masken.
Må brukes sammen med CleanSpace filteradapter

Kombifilter P3A1 : Beskytter mot organiske gasser og partikler
Kombifilter P3A2 : Beskytter mot organiske gasser og partikler
Kombifilter P3 ABE1 : Beskytter mot organiske, uorganiske og sure gasser, og partikler
Kombifilter P3 ABEK1 : Beskytter mot organiske, uorganiske og sure gasser, ammoniakk, og partikler

Nullstill