Asbest Merkelapp

Asbest klistremerke for merking av spesifikke steder ved funn av asbest.
Stor: 10 x 7,5 cm
liten: 5 x 3,5 cm

Kategori: